Bedrijf Afdrukken

Maatwerk is ons handelsmerk
Het familiebedrijf nv De Mulder is opgericht in 1992 en is gespecialiseerd in allerhande metaal-constructies op maat en dit zowel voor industriële als bouwkundige toepassingen. Door ons jarenlang vakmanschap en onze kennis hebben wij het vertrouwen van onze klanten weten te winnen en kunnen behouden.

VCA-certificaat
De Mulder nv en al zijn medewerkers beschikken over een VCA-certificaat. Hiermee willen we onze zorg voor kwaliteit en het belang van veiligheid aantonen.  Bovendien beschikken onze medewerkers over bijkomende certificaten zoals het lascertificaat EN 287.

Transport
Het transport van afgewerkte en nabehandelde constructies naar de werf wordt in eigen beheer uitgevoerd.  Alnaargelang worden de constructies ter plekke of indien mogelijk reeds in ons atelier gemonteerd.

Montage
Ook de montage voeren we uit met ons eigen personeel. Reeds tijdens de ontwerpfase houden we rekening met de manier van montage ten einde het monteren in een zo kort mogelijke tijdspanne af te werken.

Gemotoriseerd materieel
Indien nodig kunnen we voldoende materieel ter beschikking stellen via onze dochteronderneming DMA Sale & Rent.

engineeringengineeringengineeringengineering
engineeringengineering